• FLUOZAC - Chống xuất tinh sớm, kéo dài cuộc yêu! >> FLUOZAC - Chống xuất tinh sớm, kéo dài cuộc yêu! >> FLUOZAC - Chống xuất tinh sớm, kéo dài cuộc yêu! >> FLUOZAC - Chống xuất tinh sớm, kéo dài cuộc yêu!
  • “Yêu” khỏe khiến nàng mê đắm chỉ với 6 nghìn đồng / ngày

      16/06/2021    Lượt xem : 140

    “ Nhiều lúc cũng ức, chả hiểu bà mụ nặn “súng ống” cho chồng mình kiểu gì. “Súng” còn chưa kịp lên nòng đã nhả đạn. Thế mà chỉ với 6 nghìn đồng mỗi ngày mà sau 1 tháng mà giờ đâu đã vào đó rồi.” Đó là chia sẻ của Chị N. T. M.